top

oe werkt het lidmaatschap? Voor nieuwe leden bieden wij een speciaal aspirant lidmaatschap aan voor drie maanden. In deze periode worden de beginselen van het boogschieten bijgebracht middels een beginnerscursus van zes lessen. Na deze lessen kan men gedurende de rest van de drie maanden vrij komen schieten. Natuurlijk wordt u begeleidt door een ervaren trainer of enthousiaste leden van de club. Daarna beslist u pas om definitief lid te worden. De kosten voor het aspirant lidmaatschap bedragen € 60,00. Gedurende het eerste jaar kan men gebruik maken van het materiaal van de vereniging. Normaliter worden er rond mei en september beginners cursussen gegeven. De jaarcontributie kan eventueel in overleg in twee termijnen worden voldaan.

De minimale leeftijd voor jeugdleden is 12 jaar. Ook dienen jeugdleden bij ons, in het kader van de veiligheid, tot 14 jaar oud begeleid te worden door één van de ouders of verzorgers. Voor vragen informeer je bij één van de bestuursleden, welke meestal aanwezig zijn op de vereniging, of stuur je vraag naar info@eemschutters.nl.

Het lidmaatschapjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging lidmaatschap dient minimaal vier weken voor de einddatum schriftelijk te gebeuren.

De contributie voor 2020 bedraagt*:  1 termijn 2 termijnen
Senioren € 165,00 € 82,50
Junioren (12 t/m 17 jaar) € 135,00 € 67,50
Aspiranten (drie maanden) € 60,00
Donateur € 25,00
*wijzigingen en drukfouten voorbehouden


Mocht u interesse hebben om lid te worden van onze vereniging dan bent u van harte welkom op onze maandelijkse kennismakingsavond. Dit is in principe de eerste vrijdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur. Op deze avond krijgt u informatie over de club en de handboogsport en kunt u zelf ook een keertje schieten. Vooraf aanmelden is wenselijk om ervoor te zorgen dat er begeleiding aanwezig is. U kunt u aanmelden voor de kennismakingsavond door een mail te sturen naar: info@eemschutters.nl.