top
 
 
 

eiligheid gaat voor alles! We willen uiteraard onze sport op een veilige en doordachte manier beoefenen. Hieronder staan een aantal punten die aandacht vragen tijdens het uitvoeren van de boogsport.

 • richt nooit op mens of dier
 • er mogen zich geen mensen of dieren bevinden op de schietbaan
 • de schutter is verantwoordelijk voor zijn veiligheid en dat van een ander
 • wacht tot het enkele fluitsignaal alvorens te schieten
 • tweemaal een fluitsignaal betekent pijlen halen
 • in het zeldzame geval van meerdere fluitsignalen meteen stoppen met schieten
 • bij het op- en afspannen van de boog altijd spankoord gebruiken
 • op- en afspannen niet te dicht in de buurt van een ander
 • controleer na het spannen of de pees goed geplaatst is
 • vervang beschadigde pezen
 • gebruik altijd een arm- en borstbeschermer
 • nooit rennen naar en van het doelpak
 • altijd naast het doelpak staan bij het weghalen van de pijlen
 • wees bedacht op uitstekende pijlen op het doelpak bij het oprapen van voorwerpen
 • scorelijsten altijd naast of op voldoende afstand van het doelpak neerleggen
 • bij verschillende afstanden staan alle schutters op één lijn
 • loop niet door de afrastering van binnen naar buiten of omgekeerd
 • spannen van de boog en pijl opzetten uitsluitend op de schietlijn
 • raap geen pijl op achter de schietlijn die bijvoorbeeld per ongeluk van de boog is gevallen
 • gebruik afslankende kleding, lege borstzakken, geen hinderende knopen of opgestroopte mouwen
  en lang haar opgebonden
 • gebruik geen beschadigde of te korte pijlen, deze kunnen ernstig ledsel veroorzaken
 • controleer materiaal voor, tijdens en na het schieten